101000, г. Москва, Покровский бульвар 4/17 стр.3
+7 (495) 916-06-92

advokato praktika

·    baudžiamųjų bylų advokatas

Baudžiamųjų bylų advokato paslaugos leidžia profesionaliai ginti piliečius nuo nepagrįstų kaltinimų, neteisėto nuteisimo, jų teisių ir laisvių suvaržymų. Dažnomis tapo situacijos, kuriose įtariamieji laikomi kaltais iki bylų perdavimo teismui momento, ir savarankiški mėginimai išspręsti situaciją neduoda teigiamų rezultatų. Didelę patirtį sukaupęs advokatas smulkiai išnagrinės visus pateiktus įrodymus, pasitelks liudytojus, atliks bet kokius įstatymais įtvirtintus veiksmus, reikalingus Įgaliotojo sėkmei.

·    ŠEIMOS BYLŲ ADVOKATAS

Advokato paslaugos sprendžiant šeimos klausimus turi ryškių ypatumų, nes kiekviena šeimos byla – unikali. Būtina sureguliuoti kritinius konflikto aspektus, tai padės sumažinti abiejų šalių išlaidas. Atsižvelgiant į tą faktą, kad konfliktai šeimos bylose dažniausiai remiasi nesutarimais turto pasidalijimo klausimais, advokatas turi padaryti viską, kas tik įmanoma, kad jie būtų išspręsti be teismo įsikišimo. Žinoma, jeigu rasti tokio sprendimo varianto nepavyksta, tada rengiami procesiniai dokumentai kreipimuisi į teismą.

·    PAVELDĖJIMO BYLŲ ADVOKATAS

Paveldėjimo teisinių santykių klausimai apibrėžti Rusijos Federacijos civilinio kodekso trečiojoje dalyje. Paveldimas gali būti kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, kuris perduodamas į asmenų nuosavybę po savininkų mirties, į tą sąvoką įeina namai ir butai, meno ir buities daiktai, finansinės lėšos jų pinigine išraiška, vertybiniai popieriai, leidybinės teisės ir dar daug kas.

·    GARBĖS IR ORUMO GYNIMAS

Ginčai dėl garbės, orumo ir dalykinės reputacijos gynimo susiję su žiniasklaida,  kartu, pagal įstatymus, atsakomybė atsiranda laikantis visų reikalingų sąlygų: duomenys buvo kokiu nors būdu paskleisti, apšmeižė pilietį arba organizaciją, be to, neatitinka realių aplinkybių. Civiliniai įstatymai numato galimybę ginti garbę, orumą ir dalykinę reputaciją, reikalaujant paneigti šmeižiančias žinias; informacijai ginti naudojamas patentavimas, autorių teisės, komercinės paslapties neskelbimo normos, taip pat kiti teisėti būdai.

·    INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR AUTORIŲ TEISĖ

Pagal Rusijos Federacijos civilinį kodeksą intelektinė nuosavybė yra fizinio arba juridinio asmens teisė į savo intelektinio darbo rezultatus, unikalias technologijas ir priemones, taip pat autorių teisių, patentų, prekių ženklų, pavadinimų ir pan. valdymą. Intelektinei nuosavybei priklauso visų žmogaus veiklos sričių nematerialiosios vertybės.

·    BŪSTO KLAUSIMŲ ADVOKATAS

Kiekvienam piliečiui kyla įvairių klausimų ir ginčų, susijusių su būstu, pavyzdžiui, įsigyjant arba parduodant būstą, registruojant nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, paimant turtą iš svetimo neteisėto naudojimo, esant nekilnojamojo turto padalijimo būtinybei, valdant daugiabučius namus, socialiai nuomojantis gyvenamąsias patalpas ir kita. Savalaikis kreipimasis į kvalifikuotą advokatą padės ne tik išvengti panašių situacijų, bet ir apginti bei atkurti pažeistą teisę įstatymais nustatyta tvarka trumpiausiais terminais.

·    ASMENINIS ADVOKATAS

Mūsų visuomenėje populiari nuomonė, kad į advokatą reikia kreiptis atsiradus problemai, tačiau kvalifikuotas patarimas padės išvengti ekstremalių teisinių situacijų. Tiesioginė šeimos advokato užduotis yra užtikrinti įgaliotojo ir jo šeimos narių teisinį saugumą. Toks požiūris verčia advokatą operatyviai išnagrinėti problemą. Asmeninis advokatas privalo atstovauti ir ginti savo įgaliotojo interesus ne tik tais atvejais, kai atsiranda tiesioginė būtinybė. Vienas iš pagrindinių jo uždavinių yra užkirsti kelią neapgalvotiems sprendimams.

·    DARBO GINČŲ ADVOKATAS

Darbo ginčai yra nesutarimų tarp darbuotojų ir darbdavio pasekmė, ir darbo įstatymai turi savų ypatumų. Atsižvelgiant į nedidelius procesinius senaties terminus, advokatas darbo ginčų atvejais turi dirbti maksimaliai operatyviai. Darbo ginčų advokatai gali ginti tiek darbdavių, tiek ir darbuotojų, kurių interesai gali būti pažeisti atleidžiant arba priimant į naują darbo vietą, teises.

·    FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS

Advokatas profesionaliai teikia teisinę pagalbą šioje paslaugų srityje ir skolininkams, ir kreditoriams: jis padės Jums teisingai surašyti teismui reikalingus procesinius dokumentus, suteiks visą teisinę pagalbą visose bankroto stadijose.

месторасположение:

г. Москва, Покровский бульвар
дом 4/17 стр.3

месторасположение:

+7 (495) 916-05-08
+7 (926) 410-31-15

время работы:

Понедельник-пятница: 8:00 – 19:00
Суббота-воскресенье: выходной