101000, г. Москва, Покровский бульвар 4/17 стр.3
+7 (495) 916-06-92

Pagrindinis

Advokatas
Gatikojevas
Ilja Anzorovičius

Advokatas
Gatikojevas
Ilja Anzorovičius

Išspręsti visas problemas dažnai galima taikiu būdu, o kai to padaryti nepavyksta, protinga yra kreiptis pagalbos į advokatą.

Užsiimdamas privačia advokato praktika, savo patirtyje turiu šimtus sėkmingai išspręstų bylų.

 • Ginčai nekilnojamojo turto srityje;
 • Šeimos ginčai;
 • Gynimas atliekant patikrinimus;
 • Dalykinės reputacijos gynimas;
 • Gynimas baudžiamojo persekiojimo srityje.
Advokato darbo pagrindai

Visada siekiame abipusiai naudingo bendradarbiavimo su mažų ir vidutinių įmonių savininkais, vidutinės klasės savininkais

Iškilusios problemos analizė daugeliu aspektų, informacijos rinkimas per advokato agentus ir partnerius, specialistų pasitelkimas;

visapusis teisinės pagalbos teikimas, atsižvelgiant į kliento poreikį ir pageidavimus, taip pat laikantis Rusijos įstatymų;

protingi honorarai visose teisinės pagalbos srityse ir mažiausiai kainuojančių priemonių naudojimas siekiant užsibrėžtų tikslų;

atsakingumas ir darbo drausmė.

Veiklos kryptys

KORPORACINIAI GINČAI

 

Korporacinių ginčų sprendimas – sudėtinga teisinės praktikos sritis, todėl tikėtis teigiamo rezultato galima tik vienu atveju – kreipiantis į patyrusį advokatą. Tai nulemia tas faktas, kad santykius tarp ginčo šalių dažnai apsunkina interesų konfliktai, verslo vykdymo papročių skirtumai, taip pat daugybė kitų niuansų. Todėl kilus ginčams rekomenduojama kreiptis į patyrusį advokatą, pavyzdžiui, į Ilją Gatikojevą.

ILGAMETĖ PATIRTIS – KOKYBIŠKOS PAGALBOS GARANTIJA!

 

Korporacinių ginčų advokatas Ilja Anzorovičius yra išstudijavęs korporacinius įstatymus ir teisinę doktriną, todėl jis sėkmingai sureguliavo dešimtis korporacinių ginčų. Darbo struktūrose metai, parengta Įgaliotojų gynimo strategija leidžia advokatui pasiekti užsibrėžtą tikslą nepaisant bylos sudėtingumo.

 

KOKIOS PASLAUGOS TEIKIAMOS KORPORACINIUOSE GINČUOSE

 • teisinė korporacinės dokumentacijos ekspertizė;
 • darbas su pretenzijomis, derybos;
 • ieškinių, atsiliepimų į ieškinius parengimas;
 • atstovavimas teismuose;
 • neteisėtų teismo aktų apskundimas ir kt.

 

Ilja Gatikojevas sugeba sureguliuoti bet kokio pobūdžio korporacinį ginčą: dalyvaujant akcininkams, reideriams, su prieštaravimais, kilusiais tarp partnerių. Dirba su bylomis, susijusiomis su emisija, su organizacijų įkūrimu, pertvarkymu arba likvidavimu. Jūs galite patikėti advokatui bet kokio sudėtingumo bylą ir būti tikri, kad pasieksite užsibrėžtą tikslą.

Kitais klausimais arba dėl konsultacijos prašome kreiptis tiesiogiai nurodytais kontaktiniais telefonais.

OFŠORAI IR TRASTAI

Suteikia teisinę pagalbą registruojant ir aptarnaujant bendroves ofšoruose, neapmokestinamose ir mažai apmokestinamose jurisdikcijose. Konsultuoja sąskaitų atidarymo užsienio bankuose klausimais.

Atidarant ofšorą reikia veikti griežtai pagal įstatymo reikalavimus. Atliekame tyrimus, išaiškiname optimaliausius sprendimo būdus kiekvienu konkrečiu atveju registruojant kompanijas šalyse, siūlančiose naudingas mokesčių sąlygas ir atsiskaitymo sistemas. Remdamiesi kliento verslo poreikiu, parenkame ofšorą arba Europos organizaciją, kuri atitinka iškeltus reikalavimus, kartu kontroliuojame visus jos registracijos etapus ir banko sąskaitos atidarymą.

Taip pat siūlome klientams teisines paslaugas, susijusias su specializuotų finansinių licencijų gavimu tiek ofšoro jurisdikcijose, tiek Europos šalyse. Padėsime visais dominančiais klausimais advokato vykdomos veiklos ribose.

BANKROTAS

Bankrotas – sudėtinga ir pakankamai ilga procedūra, kuri vyksta tiek ikiteismine, tiek ir teismine tvarka. Į ją įeina daugybė smulkesnių procesų, kurių kiekvienas turi būti vykdomas ginant teisininkui arba, dar geriau, advokatui.

Nedera užmiršti, kad bankroto bylas dažnai lydi baudžiamasis procesas, todėl, jeigu gresia bankrotas, patyrusio advokato teisinės paslaugos – gyvybiškai svarbi būtinybė.

VEIKSMINGA ADVOKATO ILJOS ANZOROVIČIAUS PAGALBA

Advokatas teikia paslaugas bankroto klausimais mažojo ir vidutiniojo verslo bendrovėms. Jeigu Jūs – skolininkas, darbų spektras bus toks:

 • juridinio asmens įspėjimas apie bankrotą;
 • kreipimasis su pareiškimu į atitinkamas instancijas;
 • procedūros priežiūra visuose etapuose;
 • turto įvertinimo ir jo realizavimo naudingomis sąlygomis užtikrinimas;
 • apsauga nuo neteisėtų veiksmų iš kreditorių pusės.

 

Jeigu Jūs – kreditorius, advokatas padės:

 • surašyti pareiškimą dėl bankroto skolininko atžvilgiu ir kreipimąsi į atitinkamas instancijas;
 • prižiūrės procedūrą visuose etapuose;
 • užtikrinti turto įvertinimą ir jo pardavimą Jums naudingomis sąlygomis;
 • apsisaugoti nuo skolininko atstovo veiksmų;
 • užginčyti sandorių su skolininko turtu neteisėtumą;
 • inicijuoti baudžiamosios bylos iškėlimą dėl vagystės, sukčiavimo, fiktyvaus arba tyčinio bankroto ir kt.

Didžiulė praktinė darbo bankroto segmente patirtis, taip pat reguliariai papildomos teorinės žinios leidžia Iljai Anzorovičiui rasti visapusiškos įgaliotojų ir jų teisių gynybos galimybes. Reikalinga patikima ir kvalifikuota gynyba? Kreipkitės kontaktiniais telefonais, kurie nurodyti svetainėje.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

 

Rusijoje nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą yra aštri dėl istorinių priežasčių. Didžiulė sandorių dalis buvo sudaryta pereinamuoju laikotarpiu, kai buvo kuriami įstatymai, ir tų laikų klaidos iki šiol išplaukia. Yra ir šiuolaikinių priežasčių, provokuojančių ginčus nekilnojamojo turto srityje: rinka perpildyta sukčių, nekompetentingų juristų ir nekilnojamojo turto agentų.

Siekiant apsaugoti save ir išvengti rizikos, reikia kreiptis tik į patikimus teisininkus arba advokatus, žinančius sandorių su nekilnojamuoju turtu niuansus ir puikiai išmanančius įstatymus. Vienas iš tokių yra advokatas Ilja Anzorovičius Gatikojevas.

SAVO TEISUMĄ DAR REIKIA ĮRODYTI!

Šimtaproсentinis teisumas nėra sėkmės garantas. Ginčų dėl nekilnojamojo turto sprendimas nepasitelkus advokato praktiškai pasmerktas žlugti, kadangi tik specialistas sugebės rasti išeitį iš sudėtingų situacijų.

Dažniausios kreipimosi į Ilją Anzorovičių priežastys:

 • teisę nustatančios dokumentacijos gavimas;
 • ginčai, susiję su pirkimo – pardavimo, dovanojimo, keitimo arba rentos sutartimis;
 • gyvenamųjų patalpų privatizavimas, gyvenamųjų patalpų pavertimas negyvenamosiomis;
 • ginčai dėl nekilnojamojo turto, kylantys iš paveldėjimo;
 • nuosavybės teisės į nekilnojamojo turto objektus pripažinimas;
 • ginčai dėl sandorių pripažinimo neteisėtais ir kt.

Turėdamas didelę darbo patirtį, Ilja Gatikojevas gali išspręsti situaciją ir ikiteisminiame etape, ir teismo instancijose.

VISAVERTĖ ĮGALIOTOJO IR JO INTERESŲ GYNYBA

Paslaugų teikimo rėmuose advokatas sudaro Įgaliotojo gynybos liniją, atstovauja jo interesus visose instancijose. Be to, renka dokumentus ir faktus, kurie padės teismo posėdyje įrodyti Įgaliotojo nuosavybės teisę į konkretų nekilnojamąjį turtą.

Jeigu Jūs susidūrėte su padalijimo arba savo teisės į nekilnojamąjį turtą įrodymo problemomis, kreipkitės. Advokatas apgins Jūsų interesus tinkamu teisėtu būdu!

ŠEIMOS GINČAI

 

Šeimos ginčai – viena iš specifinių teisinio instituto nišų. Joje ginčo dalyviai dažnai piktnaudžiauja savo teisėmis, ketindami padaryti žalos arba suteikti moralines kančias oponentui. Prie to prisideda tarpasmeniniai santykiai, ir neretai ginčas persipina su kiekvieno šeimos nario pilietinėmis ir būsto teisėmis. Padėti susigaudyti šeimos santykių peripetijose ir padėti žmonėms rasti taikų sprendimą arba išsiskirti pagal įstatymo normas ir kiekvienos šalies norus gali tik patyręs advokatas.

PROFESIONALUS ŠEIMOS GINČŲ SPRENDIMAS

Ilja Anzorovičius Gatikojevas – patyręs šeimos ginčų advokatas, užsiimantis privačia praktika. Šeimos ginčų srityje teikiamos tokio pobūdžio paslaugos:

 • konsultavimas (žodžiu ir raštu);
 • dokumentų sudarymas, įgaliotojo interesų gynimas teismo instancijose;
 • pagalba nutraukiant santuoką teismo tvarka su turto padalijimu pagal vedybinę sutartį arba įstatymų normas;
 • klausimų pagal alimentų įsipareigojimus sprendimas;
 • santuokinių santykių negaliojimo nustatymas;
 • tėvystės teisių atėmimas arba dalinis apribojimas, nustatant bendravimo su vaiku teisę, ir dar daug kas.

 

GARANTUOTAS ABSOLIUTUS ĮSTATYMŲ NORMŲ LAIKYMASIS

Advokatas remiasi Rusijos Federacijos CK ir ŠK – teisės aktais, reglamentuojančiais teisinius vienos šeimos santykius, tačiau stengiasi rasti individualų požiūrį į kiekvieną šeimos ginčo dalyvį.

Teikdamas paslaugą, Ilja Anzorovičius garantuoja visišką duomenų, kurie suteikti ne viešinimui arba pateikimui teismui kaip argumentai arba įrodymai, konfidencialumą.

Visais pagalbos šeimos ginče klausimais prašome kreiptis kontaktiniais telefonais arba atvykti į advokato kontorą.

DALYKINĖS REPUTACIJOS GYNIMAS

 

Nepriekaištinga dalykinė reputacija – įvairaus mastelio verslo, nuo mažojo ir vidutiniojo  iki didžiulių korporacijų, sėkmės garantas. Pripažinkite, kad kiekvienas nori kaip savo partnerį turėti patikimą organizaciją. Tačiau tuo pat metu yra daugybė nenaudėlių, platinančių šmeižikišką informaciją, ir tai sukelia būtinybę ginti reputaciją.

TEISINĖ DALYKINĖS REPUTACIJOS GYNYBA: TEISĖTA, VEIKSMINGA

Ilja Anzorovičius Gatikojevas – advokatas, ginantis dalykinės reputacijos klausimais. Kaip privatus advokatas, jis turi galimybę individualiai bendrauti su kiekvienu Įgaliotoju ir parengti besikreipiančiojo gynimo schemą pagal visus reikalavimus, kuriuos reglamentuoja RF CK 152 straipsnis. Pagal šį straipsnį kiekvienas, skleidžiantis melagingą informaciją apie bendrovę, pradėjus teismo procesą, privalo pateikti teismui įrodymus.

Įgytos teorinės ir praktinės žinios bei milžiniška darbo privačioje praktikoje patirtis suteikia galimybes teikti tokias paslaugas:

 • atsakomybės atsiradimo sąlygų nustatymas;
 • skrupulinga galimybių Įgaliotojui gauti kompensaciją už padarytą moralinę žalą analizė;
 • kompensacijos dydžio nustatymas;
 • ieškinio parengimas bei pateikimas, rūpestingas taikos sutarties projekto parengimas ir patvirtinimas teisme;
 • dalyvavimas teismo posėdyje;
 • tuo atveju, kai Įgaliotojas nesutinka su teismo spendimu, – sprendimo apskundimas atitinkamoms instancijoms.

 

KUO ILJA ANZOROVIČIUS IŠSISKIRIA IŠ KONKURENTŲ

Dalykinės reputacijos gynimas, Iljos Anzorovičiaus nuomone, neįmanomas gero įstatymų išmanymo, darbo patirties, dokumentų apie Įgaliotojo bendrovę išstudijavimo ir kompleksiško požiūrio į problemos sprendimą. Būtent viso to dėka advokatas atkuria gerą Įgaliotojų vardą įvairiose, net sudėtingiausiose situacijose.

         Turėdamas rankose stiprius kozirius – specialius dalykinės reputacijos gynimo metodus, Ilja Anzorovičius padės Jums susigrąžinti nepriekaištingą reputaciją ir tęsti verslo plėtrą. Skambinkite kontaktiniais telefonais ir gaukite papildomą konsultacinę pagalbą.

GYNYBA BAUDŽIAMOJO PERSEKIOJIMO RĖMUOSE

 

Didelė verslo užgrobimo ir konfliktų verslo veiklos viduje  dalis paprastai baigiasi baudžiamosios bylos iškėlimu, dažniausiai pagal RF Baudžiamojo kodekso ekonominius straipsnius. Tai suduoda stiprų smūgį verslui – tikimybė netekti turto, laisvės ir gero vardo yra didelė. Todėl, jeigu juntamas faktas, kad prasideda baudžiamasis Jūsų persekiojimas ir advokato gynyba yra būtina, kreipkitės į Ilją Anzorovičių Gatikojevą.

ŠIEK TIEK INFORMACIJOS  APIE ADVOKATĄ

Ilja Anzorovičius Gatikojevas yra privatus advokatas. Gynyba baudžiamojo persekiojimo ribose vykdoma viduriniosios klasės atstovų, mažojo, viduriniojo verslo savininkų naudai. Advokatas gali prisijungti bet kurioje bylos stadijoje, bet Jūsų interesai reikalauja, kad patyręs specialistas būtų įtrauktas tyrimo priemonių stadijoje.

Advokato gynybos kryptys apima įvairias sritis, pavyzdžiui, sukčiavimas, kredito negrąžinimas arba mokėjimo uždelsimas, mokesčių nesumokėjimas ir pan. Be to, advokatas atstovauja įgaliotojo interesams „užsakytose“ baudžiamosiose bylose – dėl konkurentų, partnerių suktybių.

KREIPIMOSI Į ILJĄ ANZOROVIČIŲ PRIEŽASTYS

 • nepriekaištingas įstatymų išmanymas,  įspūdinga praktinė ir teorinė patirtis;
 • gynybos pasipriešinimo korupcijai, reideriams sferoje patirtis;
 • sugebėjimas parengti gynybos liniją taip, kad būtų pasiektas kliento pageidaujamas rezultatas.

Įgaliotojo problemos sprendžiamos kompleksiškai: atliekama visapusiška organizacijos veiklos prieš iškeliant baudžiamąją bylą analizė, išsprendžiami korporacijos vidaus ginčai, atremiamos greiderių atakos. Be to, advokatas turi bendradarbiavimo su valstybinės valdžios institucijomis patirties.

Visais bendradarbiavimo klausimais prašome kreiptis svetainėje nurodytais kontaktiniais telefonais arba atvykti į Iljos Gatikojevo kontorą adresu: Pokrovskij bulvaras, 4/17, 3 pastatas, Maskva.

MEDICINOS TEISININKO PASLAUGOS

Ką daryti, jeigu Jūs – patyręs kvalifikuotas medicinos darbuotojas, o Jus kaltina aplaidumu ir neprofesionalumu? Apginti Jus ir Jūsų teisumą padės patyręs advokatas Ilja Anzorovičius Gatikojevas!

BET KURĮ JURIDINĮ KLAUSIMĄ IŠSPRĘS KOMPETENTINGAS ADVOKATAS

Medicinos darbuotojai gali susidurti su tokiais klausimais:

 • Kaip elgtis, kai gydytojas kaltinamas neprofesionaliai atlikęs jam paskirtas pareigas?
 • Ką daryti, jeigu medicinos darbuotoją kaltina atsisakius atlikti savo pareigą?
 • Kokių priemonių imtis gydytojui, kai jis kaltinamas neteisingai paskyręs gydymą?

 

Šiais ir daugeliu kitų klausimų, susijusių su Jūsų medicininėmis teisėmis, gali pakonsultuoti teisininkas, dirbantis medicinos teisės srityje.

Kai pacientas nepagrįstai kaltina medicinos darbuotoją neprofesionalumu, jis verčia abejoti jo profesionaliu tinkamumu ir karjera. Ką daryti, jeigu kėsinamasi į Jūsų gerą vardą, tolesnį gyvenimą ir darbą? Ženkite pirmą žingsnį! Kreipkitės konsultacijos į teisininką, kuris užsiima tokiais ginčytinais atvejais. Jūs išvengsite momento, kai jau bus pakenkta Jūsų reputacijai. Siekiant išvengti teisminių ginčų bei paciento ir medicinos darbuotojo konfliktų, teisininkas viską išaiškins, patars Jums dėl teisingo sprendimo priėmimo ir kokia išeitis iš susiklosčiusios situacijos yra teisingiausia.

 

 


OFŠORINIŲ BENDROVIŲ REGISTRACIJA IR PRIEŽIŪRA

Nedaug kas žino, kad korporacinė advokatų etika nepritaria savigyrai: geriausias advokato kompetentingumo įrodymas yra jo klientų atsiliepimai ir nepriekaištinga reputacija.

Niekada nesuteikiu klientams garantijų ir manau, kad mano pareiga yra duoti teisingus patarimus remiantis ne tik galiojančiais įstatymais, bet ir jų taikymo praktika. Galiu garantuoti, kad panaudosiu visus teisėtus Jūsų interesų gynimo metodus ir užtikrinsiu aukštą teisinės pagalbos lygį.

Visais Jus dominančiais klausimais prašome kreiptis kontaktiniais telefonais arba adresu: Pokrovskij bulvaras, 4/17, 3 pastatas, Maskva.

OFŠORINIŲ BENDROVIŲ

REGISTRACIJA IR PRIEŽIŪRA

Teikiamos
garantijos

Nedaug kas žino, kad korporacinė advokatų etika nepritaria savigyrai: geriausias advokato kompetentingumo įrodymas yra jo klientų atsiliepimai ir nepriekaištinga reputacija.

Niekada nesuteikiu klientams garantijų ir manau, kad mano pareiga yra duoti teisingus patarimus remiantis ne tik galiojančiais įstatymais, bet ir jų taikymo praktika. Galiu garantuoti, kad panaudosiu visus teisėtus Jūsų interesų gynimo metodus ir užtikrinsiu aukštą teisinės pagalbos lygį.

Visais Jus dominančiais klausimais prašome kreiptis kontaktiniais telefonais arba adresu: Pokrovskij bulvaras, 4/17, 3 pastatas, Maskva.

KLIENTŲ ATSILIEPIMAI

Батраз и Феликс Борадзовы

Адвокат Илья Гатикоев всячески помогает нам в решении разных вопросов. Делает это честно и с полной отдачей. Неоднократно, благодаря его высокой грамотности в юриспруденции, нам удавалось избежать негативных последствий

Сергей и Марина Олифир

Благодарим Илью Гатикоева за его чуткое, отзывчивое отношение и огромное внимание к проблемам в нашей семье. Усилиями адвоката Ильи Гатикоева удалось пресечь действия «черных риелторов», которые совершили незаконную сделку купли-продажи нашей квартиры.

Анатолий и Людмила Гребельские

Профессиональный и этичный подход адвоката Гатикоева И.А. повышает престиж адвокатуры, как института гражданского общества.

Группа доверителей

Хотим отметить высокую грамотность адвоката Гатикоева И.А. На протяжении всего сотрудничества с нами адвокат Гатикоев зарекомендовал себя как большой специалист и чуткий профессионал.

Митрохин Сергей Сергеевич
РО РОПД

Региональное отделение Российской Демократической Партии «Яблоко» в городе Москве и лично Председатель РО РОДП «Яблоко» в г.Москве выражают огромную благодарность Адвокату Гатикоеву Илье Анзоровичу за активное сотрудничество и оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации, обратившимся в РО РОДП «Яблоко» в г.Москве за помощью, на безвозмездной основе.

Тимофеев Сергей Викторович
ООО "Траст-Лифт"
Генеральный Директор

На протяжении всего времени сотрудничества с адвокатом Гатикоевым И.А. им была проявлена максимальная этичность в общении и профессионализм, присущий адвокату

Антон Акулов

Хочется отметить четкость и отлаженность процесса оказания юридической помощи Гатикоевым И. А., нестандартные подходы при разрешении моей проблемы.

 

Гайдар Светлана Ивановна
ЦАПОИС
Генеральный Директор

Хочется подчеркнуть, что Илья Анзорович обладает обширным объемом знаний, всегда находится в курсе последних событий в своей области, обладает отличными навыками ведения деловых переговоров.

Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва тхэквондо
РСО - Алания

Неоспоримым достоинством Адвоката Гатикоева Ильи Анзоровича является высокий уровень профессионализма, умение определить правильный путь при достижении поставленных целей, а при решении сложных юридических задач – умение найти компромиссный вариант при решении проблемы.

Начальник бюро судмедэкспертизы Е. М. Кильдюшов
ГБУЗ г. Москвы "Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы"

Неоспоримыми достоинствами Гатикоева Ильи Анзоровича являются высокий уровень профессиональных и смежных юридической области знаний, умение определить единственно правильный путь при достижении поставленных целей.

PASKUTINIAI ĮVYKIAI

vidaus apsvietimas

#
Гарантию не застраховать

Каждый автолюбитель желает знать, где автомобиль застраховать. Каждый хочет сделать это быстро, на выгодных для себя условиях и с твердой…

#
Сказ о том, как поссорились Георгий Михайлович с Александром Анатольевичем: хронология, как она есть

Допущение ошибки не является чем-то сверхъестественным, и боги ошибаются. Правда, непринятая вовремя ответственность подобна ящику Пандоры: не примешь мер вовремя,…

месторасположение:

г. Москва, Покровский бульвар
дом 4/17 стр.3

месторасположение:

+7 (495) 916-05-08
+7 (926) 410-31-15

время работы:

Понедельник-пятница: 8:00 – 19:00
Суббота-воскресенье: выходной