101000, г. Москва, Покровский бульвар 4/17 стр.3
+7 (495) 916-06-92

PODSTAWOWY

Adwokat
GATIKOJEW
ILJA ANZOROWICZ

Adwokat
GATIKOJEW
ILJA ANZOROWICZ

РWszystkie problemy warto rozwiązywać polubownie, jednak jeśli nie jest to możliwe, należy zwrócić się o pomoc do adwokata.

Prowadząc własną kancelarię adwokacką doprowadziłem do pomyślnego rozwiązania setek spraw.

PODSTAWY PRACY ADWOKATA

Zawsze nastawiony na pełną współpracę z właścicielami małych i średnich firm, a także z osobami prywatnymi.

wieloaspektowa analiza problemu, zbieranie informacji z pomocą agentów i partnerów adwokata, angażowanie specjalistów

zapewnienie wszechstronnej pomocy prawnej, z uwzględnieniem interesów i potrzeb klienta oraz z poszanowaniem praw Federacji Rosyjskiej

rozsądne honoraria za wszystkie rodzaje świadczonej pomocy prawnej i stosowanie jak najmniej kosztownych środków, niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów

odpowiedzialność i dyscyplina w pracy

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI
SPORY KORPORACYJNE

Rozwiązywanie sporów korporacyjnych to szczególnie złożona część praktyki prawnej, dlatego też oczekiwanie pozytywnych rezultatów uzasadnione jest tylko w jednym przypadku – po zwróceniu się do doświadczonego adwokata. Wynika to z tego, że stosunki pomiędzy stronami sporów często komplikują się na skutek konfliktu interesów, różnic w praktykach biznesowych i wielu innych niuansów. Zatem w przypadku wyniknięcia sporu, zalecamy zwrócić się do doświadczonego adwokata, na przykład Ilji Gatikojewa.

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE TO GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI POMOCY!

Adwokat Ilja Anzorowicz, oferujący wsparcie prawne w obszarze sporów korporacyjnych, odznacza się szeroką znajomością prawa korporacyjnego i dogmatyki prawa, dzięki czemu skutecznie rozwiązał wiele konfliktów tego rodzaju. Lata pracy w strukturach i dopracowana strategia obrony Pełnomocników pozwalają adwokatowi na realizację założonych celów, niezależnie od zawiłości sprawy.

JAKIE USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W RAMACH SPORÓW KORPORACYJNYCH
 • ekspertyza prawna dokumentacji korporacyjnej;
 • dochodzenie roszczeń, negocjacje;
 • przygotowanie pozwów i odpowiedzi na nie;
 • reprezentacja przed sądem;
 • zaskarżenie orzeczeń sądu, niezgodnych z prawem i in.

Ilja Gatikojew może rozstrzygnąć spór korporacyjny każdego rodzaju: z udziałem akcjonariuszy, konflikty między partnerami, czy też przypadki wrogiego przejęcia. Podejmuje się zadań, związanych z emisją, tworzeniem, reorganizacją czy likwidacją organizacji. Możecie Państwo powierzyć adwokatowi każdą, nawet najbardziej zawiłą sprawę, i mieć pewność, że zamierzone cele zostaną osiągnięte.

Jeśli chcieliby Państwo omówić inne kwestie prawne lub uzyskać poradę, zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

SPÓŁKI OFFSHORE I TRUSTY

Zapewniamy wsparcie prawne podczas rejestracji i obsługi spółek offshore, w jurysdykcjach o bardzo niskim lub zerowym opodatkowaniu. Oferujemy także konsultacje, dotyczące otwarcia konta w banku zagranicznym.

Otwierając spółkę offshore należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Przeprowadzamy badania, opracowujemy indywidualne i optymalne rozwiązania w konkretnych przypadkach rejestracji spółki w państwach o szczególnie korzystnych systemach podatkowych i rozliczeniowych. Kierując się profilem działalności naszego Klienta, dobieramy spółkę zagraniczną lub organizację europejską, która odpowiada stawianym wymaganiom, a następnie zapewniamy kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach jej rejestracji i otwarcia konta bankowego.

Naszym Klientom oferujemy również usługi prawne, związane z uzyskaniem specjalistycznej licencji finansowej, zarówno w państwach o korzystnych systemach podatkowych, jak i na terytorium Europy. Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną w rozwiązywaniu wszelkich istotnych dla Państwa kwestii.

UPADŁOŚĆ

Bankructwo to skomplikowana i stosunkowo długa procedura, która może być wszczęta w trybie przedsądowym i sądowym. Procedura ta składa się z wielu procesów, a każdy z nich powinien być rozpoczynany i kontrolowany pod czujnym okiem prawnika, a najlepiej – adwokata.

Nie należy zapominać, iż ogłoszeniu upadłości często towarzyszy postępowanie sądowe, dlatego też w przypadku widma bankructwa usługi prawne doświadczonego adwokata to nieuchronna konieczność.

SKUTECZNA POMOC ADWOKATA ILJI ANZOROWICZA

Adwokat świadczy usługi z zakresu prawda upadłościowego zarówno małym jak i średnim przedsiębiorstwom. Jeśli są Państwo dłużnikiem, to działania będą następujące:

 • zapobieganie ogłoszeniu upadłości przez osobę prawną;
 • zwrócenie się z wnioskiem do odpowiednich instytucji;
 • prowadzenie procedur na wszystkich etapach;
 • zapewnienie wyceny majątku i zarządzanie nim na korzystnych warunkach;
 • obrona przed bezprawnymi działaniami ze strony wierzycieli.

Jeśli jesteś Wierzycielem, to adwokat pomoże Ci:

 • ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do kredytobiorcy i zwróceniem się do odpowiednich instancji;
 • z prowadzeniem procedur na wszystkich etapach;
 • z zapewnieniem wyceny majątku i jego sprzedaży na korzystnych warunkach;
 • z obroną przed działaniami przedstawiciela dłużnika;
 • z kwestionowaniem legalności transakcji z majątkiem kredytobiorcy;
 • ze wszczęciem postępowania karnego w sprawie kradzieży, oszustwa, fikcyjnego lub umyślnego bankructwa i in.

Bogate praktyczne doświadczenie z zakresu prawda upadłościowego, a także systematycznie poszerzana wiedza teoretyczna pozwalają Ilji Anzorowiczowi znajdować możliwości wszechstronnej obrony Wierzycieli i skutecznej walki o ich prawa. Czy potrzebują Państwo pewnej i profesjonalnej ochrony prawnej? Prosimy zwrócić się do nas telefonicznie, korzystając z numerów, podanych na naszej stronie internetowej.

NIERUCHOMOŚCI

Zaostrzone prawo własności nieruchomości w Rosji ma uwarunkowania historycznie. Znaczna część transakcji była zawierana w okresie przejściowym, w trakcie kształtowania się prawa, a błędy popełnione w tamtych czasach nadal są wykrywane podczas kontroli. Jednak istnieją także przyczyny, mające swoje źródło w historii najnowszej – na rynku działa wielu oszustów, niekompetentnych prawników i agentów nieruchomości.

Aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo i uniknąć czyhających zagrożeń należy zwracać się wyłącznie do sprawdzonych prawników lub adwokatów, którzy są biegli w sferze transakcji na rynku nieruchomości i są doskonale zaznajomieni z obowiązującym prawodawstwem. Jedną z takich osób jest adwokat Ilja Anzorowicz Gatikojew.

SWOJĄ RACJĘ TRZEBA JESZCZE UDOWODNIĆ!

Całkowita racja nie jest gwarancją sukcesu. Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa nieruchomości bez wsparcia adwokata jest niemal z góry skazane na niepowodzenie, gdyż tylko specjalista może znaleźć wyjście z trudnych sytuacji.

Najczęstsze przyczyny korzystania z usług Ilji Anzorowicza:

 • otrzymanie dokumentów potwierdzających prawo własności;
 • spory, związane z już zawartymi umowami sprzedaży, darowizny, barterowymi czy renty;
 • prywatyzacja lokali mieszkalnych, przekwalifikowanie lokalu mieszkalnego w użytkowy;
 • konflikty na tle dziedziczenia nieruchomości;
 • przyznanie własności nieruchomości;
 • sprawy sporne dotyczące uznania transakcji za nieważne i in.

Posiadając duże doświadczenie zawodowe, Ilja Gatikojew może rozwiązać spór zarówno na etapie przedsądowym, jak i w organach sądowych.

PEŁNA OCHRONA MOCODAWCY I JEGO INTERESÓW

W ramach świadczonych usług, adwokat opracowuje linię obrony Mocodawcy, a także przedstawia jego interesy we wszystkich instancjach. Ponadto, gromadzi dokumenty i fakty, które pomogą w czasie rozprawy sądowej udowodnić prawo własności konkretnej nieruchomości Mocodawcy.

Jeśli spotkali się Państwo z problemem podziału nieruchomości lub udowodnienia prawa własności – zachęcamy do kontaktu. Adwokat ochroni Państwa interesy w każdy możliwy legalny sposób!

SPORY RODZINNE

Spory rodzinne – to jeden ze specyficznych obszarów instytucji prawnych, w którym strony sporu często nadużywają swoich praw, by zaszkodzić lub zadawać swojemu przeciwnikowi cierpienia moralne. Takie zamierzenia w połączeniu ze stosunkami interpersonalnymi między stronami często sprawiają, iż spór przeplata się również z kwestiami zajmowania mieszkania przez członków rodziny i ich prawami obywatelskimi. Zrozumienie meandrów stosunków rodzinnych, pomoc w pokojowym rozstrzygnięciu sporu między krewnymi czy rozwiązanie małżeństwa zgodnie z normami prawa i oczekiwaniami każdej ze stron możliwe jest wyłącznie przy udziale doświadczonego adwokata.

PROFESJONALNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW RODZINNYCH

Ilja Anzorowicz Gatikojew to adwokat o bogatym doświadczeniu w rozwiązywaniu sporów rodzinnych, prowadzący własną praktykę adwokacką. W sferze sporów rodzinnych, usługi świadczone są w następujących dziedzinach:

 • konsultacje (ustne, pisemne);
 • sporządzanie dokumentów, obrona interesów mocodawcy w organach sądowych;
 • pomoc w rozwiązaniu związku małżeńskiego przez sąd z podziałem majątku zgodnie z majątkową umową małżeńską lub normami prawa;
 • rozstrzygnięcie kwestii nałożenia obowiązku alimentacyjnego;
 • stwierdzenie nieważności małżeństwa;
 • pozbawienie lub częściowe ograniczenie praw rodzicielskich i ustalenie kontaktów z dzieckiem, a także wiele innych.
GWARANCJA ABSOLUTNEGO PRZESTRZEGANIA NORM PRAWA

Podstawą pracy adwokata jest Kodeks Cywilny i Kodeks Rodzinny Federacji Rosyjskiej – ustawy, które regulują stosunki prawne w ramach jednej rodziny. Niemniej jednak, Ilja Gatikojew stara się znaleźć indywidualne podejście dla każdej strony sporu rodzinnego.

W ramach swoich usług, adwokat gwarantuje pełną poufność informacji, które nie zostały przekazane dla ich publicznego ujawnienia lub przedstawienia w sądzie w charakterze argumentów czy dowodów.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać pomoc w rozstrzygnięciu sporu rodzinnego zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub wizyty w kancelarii adwokata.

OCHRONA REPUTACJI BIZNESOWEJ

Nienaganna reputacja biznesowa to klucz do sukcesu każdej firmy – zarówno małego i średniego biznesu, jak i wielkich korporacji. Bez wątpienia każdy przedsiębiorca w gronie swoich partnerów pragnie widzieć rzetelne organizacje. Jednocześnie istnieją nieprzychylne nam osoby, które rozpowszechniają informacje zniesławiające, co prowadzi do konieczności ochrony swojego dobrego imienia.

PRAWNA OCHRONA REPUTACJI BIZNESOWEJ LEGALNIE, SKUTECZNIE

Ilja Anzorowicz Gatikojew to adwokat, który zajmuje się ochroną dobrego imienia i wizerunku. Prowadząc własną praktykę adwokacją, Ilja Anzorowicz może zapewnić indywidualne podejście do każdego Klienta i opracować schemat obrony osoby, zwracającej się po pomoc, wykorzystując wszystkie mechanizmy, przewidziane w art. 152 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z tym artykułem, każda osoba, która rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o przedsiębiorstwie, po wszczęciu postępowania karnego powinna przedstawić sądowi dowody.

Posiadana wiedza teoretyczna i praktyczna, a także kolosalne doświadczenie, zdobyte podczas prowadzenia własnej praktyki adwokackiej pozwalają na świadczenie usług, takich jak:

 • stwierdzenie podstaw do poniesienia odpowiedzialności;
 • skrupulatna analiza możliwości przyznania Klientowi zadośćuczynienia za poniesione straty moralne;
 • określenie wysokości zadośćuczynienia;
 • przygotowanie, złożenie pozwu, staranne przygotowanie i zatwierdzenie przez sąd projektu ugody;
 • udział w rozprawie sądowej;
 • w przypadku, gdy Mocodawca nie zgadza się z decyzją sądu – odwołanie od decyzji sądu do odpowiednich instancji.
CO WYRÓŻNIA ILJĘ GATIKOJEWA SPOŚRÓD KONKURENTÓW

Ochrona prawna dobrego imienia i wizerunku, zgodnie z opinią Ilji Anzorowicza, nie jest możliwa bez znajomości ustawodawstwa, doświadczenia zawodowego, wnikliwego zapoznania się z dokumentacją spółki Mocodawcy i kompleksowego podejścia do rozwiązania problemu. To właśnie dzięki temu adwokat przywraca dobre imię Mocodawcy w różnych, nawet najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Mając w rękawie asy, taki jak specjalne sposoby obrony wizerunku i dobrego imienia, Ilja Anzorowicz pomoże Państwu odzyskać nienaganną reputację i kontynuować rozwój własnej firmy. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje prawne zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

OBRONA W POSTĘPOWANIU KARNYM

Wiele przypadków przejmowania spółek i konfliktów wewnętrznych w firmach kończy się wszczęciem postępowania karnego na podstawie tych artykułów Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, które regulują stosunki ekonomiczne. Ma to niezwykle negatywny wpływ na sam biznes, gdyż prawdopodobieństwo utraty majątku, dobrego imienia i pozbawienia wolności jest ogromne. Dlatego też, jeśli istnieją przesłanki, świadczące o możliwym wszczęciu postępowania przeciwko Państwa osobie, a obrona adwokata staje się koniecznością – Ilja Anzorowicz Gatikojew pozostaje do Państwa dyspozycji.

KILKA SŁÓW O ADWOKACIE

Ilja Anzorowicz Gatikoev jest adwokatem, prowadzącym własną kancelarię. Obrona w postępowaniu karnym prowadzona jest na rzecz osób prywatnych, właścicieli małego i średniego biznesu. Zaangażowanie adwokata jest możliwe na każdym etapie postępowania, jednak, dla własnego dobra, najlepiej zwrócić się o pomoc do doświadczonego specjalisty już na etapie postępowania przygotowawczego.

Obszary, w ramach których swoją pomoc prawną oferuje Ilja Gatikojew to m.in. oszustwa, brak spłaty kredytu lub opóźnienia w płatnościach, niedopłata podatku. Adwokat zapewnia także reprezentowanie Mocodawcy w sprawach karnych „na zamówienie”, które są wynikiem intryg konkurentów czy partnerów.

POWODY KORZYSTANIA Z USŁUG ILJI ANZOROWICZA
 • doskonała znajomość przepisów prawa, połączona z imponującym doświadczeniem praktycznym i teoretycznym;
 • doświadczenie w sprawach o przeciwdziałaniu korupcji i wrogim przejęciom (rejderstwo);
 • umiejętność budowania linii obrony, która pozwala na osiągnięcie pożądanych przez Klientów rezultatów.

Problemy Mocodawcy są rozwiązywane kompleksowo: przeprowadzana jest wszechstronna analiza działalności organizacji, która poprzedza wszczęcie postępowania karnego, rozstrzygane są spory wewnętrzne, udaremniane są próby wrogiego przejęcia spółki. Adwokat posiada także doświadczenie we współpracy z organami władzy państwowej.

Aby uzyskać informacje o współpracy zachęcamy do kontaktu telefonicznego (numery zostały zamieszczone na stronie) lub wizyty w naszej kancelarii: Moskwa, Pokrowskij Bulwar 4/17, budynek 3.

USŁUGI PRAWNIKA MEDYCZNEGO

Co zrobić, jeśli jesteś doświadczonym i wykwalifikowanym pracownikiem medycznym i zostałeś oskarżony o niedbalstwo i brak profesjonalizmu? Twoją rację i Ciebie pomoże obronić doświadczony adwokat Ilja Anzorowicz Gatikojew!

KAŻDA KWESTIA PRAWNA ZOSTANIE ROZPATRZONA PRZEZ KOMPETENTNEGO ADWOKATA

Każda osoba, wykonująca zawód medyczny, może spotkać się z takimi pytaniami:

 • Co zrobić, gdy lekarz jest oskarżany o nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych
 • Co zrobić, gdy pracownik medyczny jest oskarżany o odmowę wypełniania swoich obowiązków?
 • Jakie kroki może powziąć lekarz, który został oskarżony o nieprawidłowe leczenie pacjenta?

Fachowe doradztwo zarówno w tych, jak i wielu innych kwestiach, dotyczących posiadanych przez Państwo praw medycznych, zapewni prawnik, który posiada wiedzę z zakresu prawa medycznego popartą wieloletnią praktykę.

Kiedy pacjent bezpodstawnie oskarża pracownika służb medycznych o brak profesjonalizmu, podaje w wątpliwość jego kwalifikacje zawodowe i rzuca cień na przyszłą karierę. Co robić, gdy na włosku wisi Państwa dobre imię, przyszłość i praca? Zrób pierwszy krok! Dzięki konsultacji z prawnikiem, który zajmuje się rozwiązywaniem tego typu kwestii spornych, możecie Państwo zapobiec utracie dobrego imienia. By mogli Państwo uniknąć procesów sądowych i konfliktów między pacjentami i pracownikiem służb medycznych, prawnik udzieli wyjaśnień i doradzi najlepsze wyjście z sytuacji.

REJESTRACJA I OBSŁUGA
SPÓŁEK OFFSHORE

ZAPEWNIANE
GWARANCJE

Mało kto wie, że etyka zawodowa adwokata nie aprobuje chwalenia się swoimi dokonaniami. Najlepszym świadectwem kompetencji adwokata stają się opinie klientów i jego reputacja.

Nigdy nie daję moim klientom gwarancji i uważam, że moim zadaniem jest udzielanie porad prawnych, w oparciu o obowiązujące prawo, jak i praktykę jego stosowania. Mogę zagwarantować, że wykorzystam wszelkie metody prawnicze do obrony Państwa interesów i zapewnię wysoki poziom pomocy prawnej.

Aby uzyskać poradę w interesującej Państwa kwestii, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, lub wizyty w naszej kancelarii: Moskwa, Pokrowskij Bulwar 4/17, budynek 3.

месторасположение:

г. Москва, Покровский бульвар
дом 4/17 стр.3

месторасположение:

+7 (495) 916-05-08
+7 (926) 410-31-15

время работы:

Понедельник-пятница: 8:00 – 19:00
Суббота-воскресенье: выходной